गिग कामगारांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत

वेतन संबंधीची संहिता, औद्योगिक संबंधांवरील संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य संहिता यांमध्ये गिग कामगारांचा उल्लेखच नाही.

आगे पढ़ें