एअर इंडियाचे खाजगीकरण -
अधिकाधिक नफा मिळवण्याचा मक्तेदार भांडवलदारांचा हव्यास पूर्ण करण्यासाठी उचललेले एक कामगार-विरोधी, जन-विरोधी पाऊल

एकत्रितपणे ९४ विमाने मालकीची असलेली व देशभरातील १०० ठिकाणांवर व ६० आंतरराष्ट्रीय ठिकाणावर आपली सेवा पुरवणारी एअर इंडिया आणि तिची उपकंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस टाटा समूहाला विकली गेली आहे.

आगे पढ़ें